Östad Bergtäkt AB

Redan på 1940-talet påbörjades exploatering av det så kallade Jutgåsdeltat beläget vid Brobacka. Grusproduktionen pågick fram till 1990-talets slut då stiftelsen startade exploatering av berg. 2007 gav länsstyrelsen tillstånd att exploatera 7,2 milj. ton berg fram till 2032 och idag baseras produktionen nästan helt uteslutande av berg. Den årliga produktionen uppgår till cirka 300.000 ton där flera betongindustrier ingår bland våra kunder. I täkten har Sandahls producerat asfalt sedan 1998 och cirka en tredjedel av vårt material levereras till asfaltbolaget. Vidare levereras även material till närliggande anläggningsarbeten samt kommuner. I täkten arbetar sex heltidsanställda. Produktionen sker i egen regi.

  • Täkten är miljöcertifierad enligt 14001, kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt material-certifierad av NordCet.
  • Den 1 januari 2016 bildades Östad Bergtäkt AB som ett helägt dotterbolag till Östads stiftelse.

Täkten är öppen vardagar mellan 06.30 och 15.30 Telefonnummer till täkten är 0322-72050

Dokument
Östad Bergtäkt – Miljöpolicy 2017
Östad Bergtäkt – Kvalitetspolicy 2017
Östad Bergtäkt AB – Prislista bergmaterial 2017-04-01

Video
Sprängning Östad, mars 2015

 

 

Comments are closed