Literature

Östad barnhus,  publication of the 150th anniversary in 1924, T Alströmer

Från barnhus till näringsdrivande stiftelse, 2002, Martin Fritz

Natur i Älvsborgs län, county administrative board, 1976

 

Lövskogar i Alingsås,  county administrative board 1987:2, Thomas Appelqvist

Lövskogar i Lerums kommun Lst 1986:5 Thomas Appelqvist

Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län.  county administrative board 1998

 

Områden av riksintresse för Naturvård och friluftsliv  county administrative board 1989 Martinsson P O, 1997

Lavflora och lavvegitation vid Djurgården Nilsson S E,

Comments are closed.