Kursmedel och stipendier

Östads stiftelses ändåmål är att ombesörja yrkesutbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande   verksamhet. Medel erbjuds till universitet/högskolor som bedriver utbildning på Östad. Dessutom erbjuds studenter   möjlighet att söka stipendier från stiftelsen.

 Ansökningsmall kursmedel – Universitet/Högskola

 Östads stiftelse – Kursansökansmall 2021

 Ansökningsmall stipendier – Studenter

Pdf-format
 Östad – Stipendieansökansmall 2021

Word-format
 Östad – Stipendieansökansmall 2021

Kommentarer inaktiverade.