Kursmedel och stipendier

Östads stiftelses ändåmål är att ombesörja yrkesutbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande verksamhet. Medel erbjuds till universitet/högskolor som bedriver utbildning på Östad. Dessutom erbjuds studenter möjlighet att söka stipendier från stiftelsen.

Ansökningsmall kursmedel – Universitet/Högskolar

Östads stiftelse – Kursansökansmall 2019

Ansökningsmall stipendier – Studenter

Östad – Stipendieansökansmall 2019

 

Comments are closed