Kursmedel och stipendier

Östads stiftelses ändåmål är att ombesörja yrkesutbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande   verksamhet. Medel erbjuds till universitet/högskolor som bedriver utbildning på Östad. Dessutom erbjuds studenter  möjlighet att söka stipendier från stiftelsen.

 Ansökningsmallar – Universitet/Högskola/stipendier

Pdf-format

Word-format

Information studenter

Kommentarer inaktiverade.