Utbildning

Stiftelsens ändamålsuppfyllelse sker i samarbete med universitet och högskolor.

Årligen besöker runt 500 studenter Östad fördelade på 20 till 25 olika kurser.

  • Från SLU kommer kurser från, Umeå, Uppsala och Alnarp. Östads växlingsrika skogar med delvis stora variationer är en bra grund för utbildningen.
  • Göteborgs universitets utbildning är huvudsakligen knuten till Biologi och Miljövetenskap där stiftelsens Natura 2000-skogar är omtyckta undervisningsobjekt.
  • Linnéuniversitetets utbildning utgörs huvudsakligen av skogsbruksplanering men har även inslag av  skogens ”mjuka” värden.
  • Lokala gymnasieskolor från Alingsås och Lerum.

 

På Östads marker finns även en utbildningsslinga kopplat till skogsbruk och naturvård med information och övningsuppgifter.

Kommentarer inaktiverade.