Välkommen till Östads stiftelse!

Östads säteri är beläget vid sjön Mjörns nordvästra strand strax utanför Alingsås. Gården ägs av Östads stiftelse, vars ursprungliga ändamål var barnhusverksamhet. Sedan 2003 är ändamålsparagrafen att ombesörja utbildning av ungdom inom de areella näringarna. För att finansiera ändamålet bedrivs idag verksamheter inom jord-och skogsbruk, grus-och bergtäkt samt uthyrning av bostadshus och tomter.