GDPR – Östads stiftelse

Information om hantering av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

 Så behandlar Östads stiftelse dina personuppgifter
Vi vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av ditt avtal med Östads stiftelse. Se även Dataskyddsförordningen (2016/679).
Som en förutsättning för att du ska kunna vara hyresgäst/nyttjanderättsinnehavare behöver vi registrera uppgifter om dig för att upprätta och hantera ditt avtal.
Östads stiftelse kan också behöva e-postadresser för att ge möjlighet att skicka fakturor och eventuellt andra erbjudanden via e-post.
Östads stiftelse är ansvarig för hantering av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Östads stiftelse hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer. Vi hanterar även uppgifter om betalningar och avtalstider.
När ett avtal upphör sparas uppgifterna i cirka ett år.

Varför samlar vi in uppgifterna?
Östads stiftelse behöver personuppgifterna för att administrera uppgifter som följer direkt av det ingångna avtalet.

Utlämnande av uppgifter
Östads stiftelse kan lämna ut avtalsuppgifter till externa parter i särskilda fall och då endast när så är efterfrågat av en myndighet. Vi besvarar inte heller frågor om avtal finns, från någon annan än personen som ingått det aktuella avtalet.

Dina rättigheter

  • Du har rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran skickas till Östads stiftelse (se nedan för kontaktuppgifter).
  • Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta Östads stiftelse.
  • Du kan också anmäla till Östads stiftelse om du inte längre vill ta emot avtal eller annan information via e-post.
  • Du kan lämna klagomål om Östads stiftelses hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?
Östads stiftelse
Östads säteri 1
thore.alstromer@ostadssateri.se
0322-71052

Kommentarer inaktiverade.