För hyresgäster – felanmälan mm


Söker du boende?
Ring eller maila

Mikael Jidhage
0702-121367
mikael@ostadssateri.se


Hyresgäst hos Östads stiftelse
För felanmälningar, ring eller maila:

Mikael Jidhage
0702-121367
mikael@ostadssateri.se

Kent Svensson
0706-730276Checklista med information för nyinflyttade hyresgäster hos Östads stiftelse

  1. Nycklar

Kontrollera hur många nycklar du fått till huset/lägenheten. Vid utflyttning kontrolleras så att alla utgivna nycklar återfås.

  1. Sophantering

Alingsås kommun sköter sophanteringen och aktuell renhållningstaxa kan inhämtas av Alingsås kommun. För hyresgäster boende i småhus sköter kommun även fakturering direkt till stiftelsens hyresgäster. För hyresgäster boende i flerfamiljshus ingår sophanteringen i hyran och sopor ska slängas på anvisad plats.

  1. Slamtömning

Slamtömning sker 1 gång per år och genomförs för närvarande av Cleanpipe. Tömningen sker i de flesta fall utan att hyresgästen behöver meddelas. För hyresgäster boende i småhus fakturerar Cleanpipe stiftelsen som därefter vidarefakturerar det aktuella beloppet till stiftelsens hyresgäster. För hyresgäster boende i flerfamiljshus ingår slamtömning i hyran.

  1. Brandskyddskontroll och sotning

För de hus där vedeldning är möjligt måste värmeanläggningen kontrolleras med ett av räddningstjänsten fastställt intervall. Stiftelsen står för dessa kostnader. Vid behov måste sotning genomföras och kontakt med sotare och kostnader för sotning ansvarar hyresgästen för själv.

  1. Fiber

I de av stiftelsens hyreshus där fiber finns inkopplat ges möjligheten för hyresgästen att själv teckna abonnemang hos valfri fiberleverantör.

  1. El och uppvärmning

Hyresgästen står själv för kostnader för el och uppvärmning (i småhus). Vid inflyttning har stiftelsen meddelat hyresgästens kontakt- och faktureringsuppgifter till aktuellt elnätsbolag. Det är dock upp till hyresgästen att teckna elhandelsavtal med valfri leverantör. Tecknas inget avtal skapas automatiskt ett anvisningsavtal med nätbolagets anvisningsbolag.

  1. Försäkring

Stiftelsen har försäkrat samtliga hyreshus. Hyresgästen står dock själv för en hemförsäkring för en hyresrätt avseende den lösa egendom tillhörande hyresgästen.

  1. Andrahandsuthyrning

Stiftelsen tillåter inte andrahandsuthyrning.

  1. Rökning

Rökning inomhus är inte tillåtet.

Ytterligare frågor?

Kontakta

Mikael Jidhage
0702-121367
mikael@ostadssateri.se

Kommentarer inaktiverade.