Information tomtarrende (för spekulanter, mäklare mm)


Funderar ni på att köpa ett hus som står på mark ägd av Östads stiftelse?
Här kommer kort information om vad som gäller

Genom ett arrendekontrakt upplåter Östad stiftelse (jordägaren) marken till husägaren (arrendatorn)

Arrendekontraktet reglerar bland annat:

  • Tomtens användning
  • Arrendetiden
  • Arrendeavgiften
  • Uppförande av ny byggnad alternativt förändring av befintlig byggnad
  • Överlåtelse av kontraktet
  • Andel i eventuell samfällighet
  • Eventuell belåning av hus
  • Tomtskiss
  • Nedtagning av träd (se separat sida för mer info)

Om hus på arrendetomt skall säljas så överlåts gällande arrendekontrakt på ny husägare.

Sker försäljning via mäklare har de oftast information om försäljningsprocessen.

Mer information om arrenden finns på Arrendenämnden hemsida:

http://www.arrendenamnden.se/

Kommentarer inaktiverade.