Östad Bergtäkt AB

Den 1 januari 2016 bildades Östad Bergtäkt AB som ett helägt dotterbolag till Östads stiftelse. Redan på 1940-talet påbörjades exploatering av det så kallade Jutgåsdeltat beläget vid Brobacka. Grusproduktionen pågick fram till 1990-talets slut då stiftelsen startade exploatering av berg. 2007 gav länsstyrelsen tillstånd att losshålla 7,2 milj. ton berg fram till 2032 och idag baseras produktionen nästan helt uteslutande av berg. Den årliga produktionen uppgår till cirka 300.000 ton där flera betongindustrier ingår bland våra kunder. I täkten har Sandahls Grus & Asfalt producerat asfalt sedan 1998 och cirka en tredjedel av Östads material levereras till asfaltbolaget. Vidare levereras även material till närliggande anläggningsarbeten samt kommuner. I täkten arbetar sex heltidsanställda. Produktionen sker i egen regi.

Täktverksamheten har följande certifieringar:
Materialcertifierad av Nordcert för asfalt, betong samt väg & anläggning
Miljöcertifierad genom A3CERT enligt ISO 14001
Kvalitetscertifierad genom A3CERT enligt ISO 9001

   

Täkten är öppen vardagar mellan 06.30 och 15.30 Telefonnummer till täkten är 0322-72050

Sprängning Östad Bergtäkt, januari 2020

Kommentarer inaktiverade.